Usuwanie graffiti z wagonu kolejowego typu EZT

Antygraffiti-zabezpieczenie elewacji 

 

Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej preparatem antygraffiti

Usuwanie graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej